Vårt erbjudande

Att göra uppdrag som forskare

Unitalent finns till för att underlätta för dig som anställd vid Linköpings Universitet när du vill göra uppdrag som bisyssla. Genom oss kan du få värdefulla erfarenheter till din forskning eller undervisning.

Vi kan hjälpa dig med allt från affärscoachning till avtalsfrågor, fakturering och administration. Vid upphandlingar kan vi hjälpa till att utforma och skriva anbud.

Du fokuserar på ditt uppdrag – vi sköter resten!

Har du en idé?

Låt dina idéer bli verklighet

Har du en idé som du önskar kommersialisera? Vi hjälper anställda vid LiU att prova sina idéer och sälja sin produkt eller tjänst. Även om du inte vill starta företag så kan du få ut din idé på marknaden.

Vi hjälper dig med affärsmodellering och marknadsanalys. När du vet vad du vill sälja kan vi också hjälpa dig med säljarbetet. Om du inte vill driva ett företag kan försäljning ske via Spetsa, antingen fakturerar du sedan oss eller så betalar vi ut ersättningen till dig i form av lön.

Ibland kan försäljning vara ett snabbare sätt att nå ut med kunskap till de som verkligen behöver den. Därför vill vi finnas där som en hjälp i detta.

Bisyssla

Möjlighet till spännande erfarenhet

Du som är anställd på Linköpings universitet kan göra uppdrag vid sidan av din ordinarie anställning i form av bisyssla. Bisysslan behöver vara godkänd av din chef och prefekt. Bisysslan får inte vara förtroendeskadlig, konkurrerande eller arbetshindrande.

Mer om LiUs riktlinjer för bisyssla kan du läsa här.

Vi på Spetsa hjälper dig gärna om du har frågor om bisyssla. De uppdrag som du gör via oss ser vi också till uppfyller universitetets riktlinjer.

Våra forskare

Jane Holstein är legitimerad arbetsterapeut och har en medicine licentiatexamen. Hennes forskningsområde rör instrumentutveckling inom kulturell kompetens för personal. Den svenska versionen av instrumentet heter Kulturell Kompetens Självskattningsinstrument för personal (KKS). Är du intresserad av en föreläsning med Jane? Hör av dig till oss!

Jane Holstein

Kulturell kompetens

My research interest is focused on teachers ’and students’ perceptions and ways of experiences of an interaction between learning environments both in the classroom and outdoors. Preferably based on an action-based theoretical framework and qualitative research methods, effects on learning ability, academic performance, physical activity, contact with landscape (nature and culture) in the out-of-doors and a number of other factors that are important for students’ development and for teaching – the place, object, process, way of learning.

Anders Szczepanski

Assistent Professor Outdoor Education

Sedan en längre tid har jag i min forskning ägnat mig åt att förstå och förklara fenomenet arbetsförmåga, vilket bland annat resulterat i den konceptuella referensramen Assessment of Work Functioning (AWF). En central del av min forskning handlar även om att jag arbetat med att utveckla och pröva två instrument som används inom området bedömning av arbetsförmåga – Assessment of Work Performance (AWP) och Assessment of Work Characteristics (AWC).

Jan Sandqvist

AWP & AWC

Mitt forskningsområde är arbetslivsinriktad rehabilitering, med särskilt fokus på bedömning av arbetsförmåga. För att vi ska kunna sätta in rätt insatser vid nedsatt arbetsförmåga krävs tillförlitliga bedömningsmetoder. En central del i min forskning är bearbetning, utveckling och psykometrisk prövning av de svenska versionerna av bedömningsinstrumenten WRI (Worker Role Interview) och WEIS (Work Environment Impact Scale).

Elin Ekbladh

WRI & WEIS