UNITALENT

En del av LiU

Unitalent förmedlar tjänster baserade på kompetens från forskare och studenter vid LiU.

Unitalent ägs av Linköpings universitet via LiU Holding AB vars syfte är att vara en drivande och förvaltande del i att få kunskapen från universitetet till nytta.

Vi arbetar i tätt samarbete med våra systerbolag LEAD och LiU Invest och strävar även efter att vara en viktig och naturlig del i koncernens uppdrag att skapa framgångsrika, kunskapsintensiva tillväxtbolag.

UNITALENT

Studentkonsulter

Unitalent är länken mellan studenter vid Linköpings universitet och näringslivet. Vi stärker företag, organisationer och offentlig sektor med talanger från universitetet genom tidsbestämda och skräddarsydda konsultuppdrag.

Vi hjälper våra kunder genom att bidra med nya infallsvinklar och kreativa lösningar och ger samtidigt våra konsulter värdefulla erfarenheter för framtiden.

Låter det intressant?

KONTAKTA OSS IDAG
SPETSA

Forskarkompetens

Genom affärsområdet Spetsa förmedlar vi skräddarsydda tjänster som bygger på den spetskompetens och erfarenhet som finns hos forskare och lärare vid LiU.

LÄS MER PÅ SPETSA.SE