KOM I KONTAKT MED KOMPETENSEN FRÅN LIU

Vårt erbjudande

Våra konsulter bidrar med den senaste kunskapen, ett stort engagemang och nya infallsvinklar.

Genom vårt nära samarbete med LiU kan vi erbjuda konsulter med kunskap inom flera olika kompetensområde. Vid behov kan vi sätta samman konsulter med olika kompetens för att på ett bättre sätt kunna lösa era utmaningar.

Vårt tillvägagångssätt är enkelt men effektivt. Vi tror på den personliga dialogen där vi inleder med att lyssna och identifiera var era utmaningar ligger för att skräddarsy ett uppdrag utifrån era förutsättningar. Uppdragen kan därför variera i omfattning, allt från ett antal timmar i veckan till arbete på heltid under en viss period.

 

KVALITETSSÄKRAT ARBETE MED ERFARNA PROJEKTLEDARE

Kvalitet i fokus

Vi vet att effektiva processer och kommunikation är avgörande för lyckade projekt. Vi kompletterar därför våra studentkonsulter med erfarna projektledare för att garantera ett resultat av hög kvalitet.

Är ni intresserade av mer senior kompetens? Genom vårt affärsområde Spetsa förmedlar vi även skräddarsydda tjänster som bygger på den spetskompetens och erfarenhet som finns hos forskare och lärare vid LiU. Läs mer på www.spetsa.se

ÄR DU INTRESSERAD AV HUR VI KAN HJÄLPA DIG OCH DITT FÖRETAG?

Kontakta oss

  VAD VI HAR GJORT TIDIGARE

  Referensprojekt

  Kolmården

  Reparation klickdetektorer

  AgriOpt

  Tech-startup inom jordbruk